บทความทางวิชาการ

เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค PRRS  จะเข้าสู่  Alveolar   Macrophage      เพื่อใช้เป็นที่เพิ่มจำนวนเชื้อให้มีปริมาณมากขึ้น    และทำให้ Alveolar Macrophage  ถูกทำลายในที่สุด     การที่  Alveolar Macrophage   ถูกทำลาย    จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ได้โดยง่าย

ปัญหาความสูญเสียส่วนใหญ่ที่เกิดในหมูอนุบาล ก็เนื่องจาก ในหมูอนุบาลระบบการสร้างภูมิคุ้มกันยังไม่มีความพร้อม ประกอบกับเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายผลิตมาได้มีปริมาณน้อย    ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อได้โดยง่ายและตายในที่สุด

 

ส่วนปัญหาที่พบในฝูงแม่พันธุ์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่เชื้อเข้าไปทำลายระบบสืบพันธุ์ โดยเฉพาะสายสะดือ (ช่องทางลำเลียงสารอาหารและอากาศให้ลูกในท้อง) ของลูกสุกร ทำให้เกิดภาวะอักเสบจนทำให้เกิดการแท้งหลายลักษณะและการตายแรกคลอดสูง

 

เมื่อสารต้านไวรัส ที่ยับยั้ง (Inhibit) ขบวนการ Fusion เข้าไปยับยั้งขบวนการเพิ่มจำนวนของเชื้อโดยป้องกันการเข้าสู่เซลล์ของ   Alveolar   Macrophage   ทำให้    Alveolar  Macrophage  ทำหน้าที่ได้อย่างสมบรูณ์และระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่กำจัดไวรัสที่อยู่ภายนอกเซลล์ได้

ผลที่ได้รับจากการใช้

ในสุกรขุน

 • อาการ หอบไอลดลง เมื่อมีการใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ
 • การกินอาหารดีขึ้น ได้น้ำหนัก
 • การใช้ยาในการควบคุมโรคลดลง

 

การเข้าเซลล์ Alveolar Macrophage ของไวรัส PRRS

ความสัมพันธุ์ระหว่าง ค่า pH และการ Fusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดเชื้อในแม่สุกร

ผลการใช้สารต้านไวรัส ในแม่พันธุ์

 

ในแม่พันธุ์

 • การกลับสัดของแม่ลดลง
 • ลดอัตราการแท้งและการสูญเสียเนื่องจากการติดเชื้อ PRRS
 • การกินอาหารดีขึ้น
 • ลูกแรกคลอดได้น้ำหนักดีขึ้น
 • เปอร์เซนต์แม่พันธุ์ ที่เกิดสภาวะนมแห้ง จาก PRRS ลดลง

ผลการใช้สารต้านไวรัส ในสุกรอนุบาล

 

ในสุกรอนุบาล

 • อาการ ตาบวม ตาแดง ตาแฉะ ลดลง
 • อาการ หอบไอลดลง เมื่อมีการใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ
 • อัตราการกินอาหารดีขึ้น
 • น้ำหนักตัวดีขึ้น  ความสม่ำเสมอของฝูงดีขึ้น (ไม่แตกขนาด)
 • อัตราการตายและการคัดทิ้งลดลง

 

 

PRRS เป็น RNA ไวรัสที่อยู่ในกลุ่มของ Arteriviridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการเข้าเซลล์ของ  PRRS อยู่ในรูปแบบที่ 5

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
ลิขสิทธิ์ © 2024 Neo+Farmpro | Long Live The King. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting